Ý nghĩa các Thuật ngữ rượu vang Ý

Ý nghĩa các Thuật ngữ rượu vang Ý

A

Abboccato

Thuật ngữ rượu vang Ý để mô tả một loại rượu vang "khô" hoặc hơi ngọt với cơ thể trung bình.

Amabile

Thuật ngữ rượu vang Ý để mô tả một loại rượu vang nửa ngọt.

Azava Agricola

Một thuật ngữ rượu vang Ý cho một nhà máy rượu vang bất động sản (một nhà máy rượu vang với những vườn nho).

Azicola

Thuật ngữ rượu vang Ý cho một nhà máy rượu.

C

Cantina

Thuật ngữ rượu vang Ý cho nhà máy rượu (hầm rượu).

Cascina

Một trang trại nhà máy rượu.

Castello

Từ tiếng Ý cho lâu đài (còn gọi là Château).

Classico

Thường được sử dụng để mô tả ranh giới cổ điển hoặc lịch sử của một vùng rượu vang mà sau đó đã được sửa đổi. Ví dụ: Chianti Classico nằm trong vùng Chianti lớn hơn và cho biết ranh giới ban đầu.

Colli

Thuật ngữ Ý cho những ngọn đồi. (ví dụ Colli Orientali - "đồi phía đông").

D

Dolce

Thuật ngữ rượu vang Ý để mô tả một loại rượu vang phong phú, ngọt ngào.

F

Feus

Thuật ngữ Ý cho trang trại rượu vang.

Frizzante

("frizz-zan-tay") Một thuật ngữ tiếng Ý cho một loại rượu vang nhẹ.

P

Podere

Thuật ngữ rượu vang Ý được sử dụng để mô tả một trang trại rượu vang nông thôn.

Poggio

Thuật ngữ rượu vang Ý cho đồi hoặc nơi cao.

Produttori

Nhà sản xuất bằng tiếng Ý. Được sử dụng trên nhãn rượu để mô tả một doanh nghiệp rượu vang hợp tác.

R

Riserva

Một thuật ngữ rượu vang Ý thường được sử dụng để mô tả một loại rượu đã được sử dụng lâu hơn so với mệnh giá tiêu chuẩn. Lão hóa thay đổi từ vùng này sang vùng khác.

S

Secco

Từ tiếng Ý có nghĩa là "khô".

Superiore

Tìm thấy trên nhãn rượu vang Ý và phổ biến nhất liên quan đến phân loại khu vực thường có tiêu chuẩn chất lượng sản xuất khắt khe hơn.

T

Tenuta

Ý cho "bất động sản".

U

Uvaggio

Thuật ngữ rượu vang Ý cho hỗn hợp rượu vang hoặc hỗn hợp nho.

V

Vecchio

Thuật ngữ tiếng Ý cho "cũ".

Vigneto

Vườn nho.

 

Đang xem: Ý nghĩa các Thuật ngữ rượu vang Ý