Đâu là sự khác biệt giữa Whisky mạch nha đơn và Scotch Whisky pha trộn? Hoặc giữa Whisky và Whiskey; Whisky ngô, Whisky tennessee và Whisky lúa mạch đen?

Trong định nghĩa rộng nhất, 'Whisky' là một thức uống được chưng cất từ sự lên men của mạch nha. Mạch nha này là bất kỳ loại ngũ cốc nào đã được nảy mầm, đặc biệt là lúa mạch vàng và lúa mạch đen, sau đó sấy khô. Quá trình đó gọi là sự nảy mầm.