Veneto hoặc Venetia là một trong 20 khu vực rượu vang lớn của Ý . Dân số khoảng năm triệu, đứng thứ năm ở Ý . Thủ đô của vùng là Venice.

Veneto là một phần của Đế chế La Mã cho đến thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên. Sau này, sau một thời kỳ phong kiến , nó là một phần của Cộng hòa Venice cho đến năm 1797. Venice cai trị trong nhiều thế kỷ qua một trong những nước cộng hòa hàng hải lớn nhất và giàu có nhất trên thế giới. Sau Chiến tranh Napoléon và Đại hội Vienna , Cộng hòa đã bị Đế quốc Áo sáp nhập , cho đến khi nó được sáp nhập với Vương quốc Ý vào năm 1866, là kết quả của Chiến tranh Độc lập lần thứ ba của Ý .

Rượu vang Veneto