Essential Guide to Piedmont Wine (with Maps) | Wine Folly

Khu vực: Langhe Nebbiolo

 

Những ngọn đồi thoai thoải ở Langhe bị sương mù bao phủ vào buổi sáng. Do đó, những vườn nho tốt nhất trên đỉnh đồi được dành riêng cho Nebbiolo và những vườn nho thấp hơn thường được sử dụng cho Dolcetto và Barbera.

Khu vực: Langhe Nebbiolo

Chứa các vùng của Barolo, Barbaresco và Roero là Langhe (người đồng tính nam lâu đời). Vùng Langhe chứa cả thung lũng và đồi với nhiều loại đất và độ cao. Điều này thường cho chúng ta biết rằng các loại rượu vang từ Langhe có thể thay đổi tùy thuộc vào người tạo ra nó và có thể có khả năng khá tốt. Điều quan trọng cần lưu ý là các sườn dốc và thung lũng thấp hơn thu thập sương mù vào buổi sáng không lý tưởng cho nho Nebbiolo chín chậm. Tuy nhiên, trên các loại rượu vang tuyệt vời (ví dụ 2010, 2012 và 2015), bạn sẽ có thể tìm thấy các loại rượu Nebbiolo tuyệt vời từ khu vực này với giá ưu đãi.

 

Khu vực: Barolo và Barbaresco