Rượu vang Pháp là gì?

Rượu vang Pháp được sản xuất trên khắp nước Pháp , với số lượng từ 50 đến 60 triệu ha mỗi năm, tương đương 7- 8 tỷ chai. Pháp là một trong những nhà sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới, cùng với các khu vực sản xuất rượu vang của Ý , Tây Ban Nha và Mỹ.

Rượu vang Pháp có lịch sử từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, với nhiều vùng của Pháp có lịch sử sản xuất rượu vang từ thời La Mã .

Pháp là quê hương của nhiều giống nho (như Cabernet Sauvignon , Chardonnay , Pinot noir Sauvignon blanc , Syrah ) hiện được trồng trên khắp thế giới, cũng như các cách làm rượu vang và phong cách sản xuất rượu vang đã được áp dụng trong các Quốc gia khác.

Bản đồ rượu vang Pháp

Pháp có hơn 200 giống nho rượu vang bản địa, từ Chardonnay và Cabernet Sauvignon nổi tiếng đến các loại nho rất hiếm như Prunelard và Savagnin.

Hơn nữa, có 307 tên nhãn rượu chính thức (được gọi là AOP hoặc Appname d'Origine Protégée ). Mỗi chỉ định có thể cho phép một số loại rượu khác nhau (đỏ, hồng, vang nổ, v.v.).