Rượu vang Limoux là gì?

Rượu vang Limoux là các loại rượu vang được sản xuất xung quanh thành phố Limoux ở Languedoc ở Tây Nam nước Pháp . Rượu Limoux được sản xuất dưới bốn tên gọi Appellation d'origine contrôlée (AOC): Blanquette de Limoux, Blanquette méthode ancestrale, Crémant de Limoux và Limoux, ba loại đầu tiên trong số đó là rượu vang sủi tăm và chiếm ưu thế trong việc sản xuất quanh Limoux.

Loại nho chính của vùng là Mauzac , địa phương được gọi là Blanquette , tiếp theo là Chardonnay và Chenin blanc . Năm 2005, Limoux AOC được thành lập để bao gồm sản xuất rượu vang đỏ bao gồm hầu hết Merlot .  Các nhà sử học rượu tin rằng loại rượu vang sủi bọt đầu tiên trên thế giới được sản xuất tại vùng này vào năm 1531, bởi các tu sĩ tại tu viện ở Saint-Hilaire .

 Tại sao bạn cần biết về rượu vang từ Limoux