Sau khi tìm hiểu các thông tin về rượu vang là gì, nguồn gốc của rượu vang. Tiếp đến chung ta hãy cùng tìm hiểu quy trình sản xuất vang sẽ diễn ra như thế nào. Các dòng vang khác nhau thì quy trình có khác biệt không?

1. Thu hoạch nho

Quá trình thu hoạch nho

Vào mùa vụ, nho sẽ được thu hoạch để làm rượu vang. Thời gian thu hoạch có thể đúng hoặc kéo dài hơn so với thời gian chín của nho. Điều này sẽ tùy vào quy trình sản xuất của mỗi loại vang, mà các nhà sản xuất sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp.

2. Nghiền và ép (Crushing)

Quá trình nghiền ép nho

Sau khi thu hoạch nho, những trái nho sẽ được bỏ cuốn rồi nghiền ép thành 2 phần là nước nho và xác nho (hỗn hợp này gọi là must).

3. Lên men lần đầu (Maceration)

Quá trình lên men rượu vang

Hỗn hợp nước cốt nho và xác nho sẽ được cho lên men tự nhiên để glucose và fructose chuyển hóa thành cồn. Ở giai đoạn này sẽ tạo ra màu đỏ và vị tannin (vị chát) của rượu vang.

4. Giai đoạn thành trưởng (Maturing)