Chile có thể là một quốc gia thuộc Thế giới Mới, nhưng đừng gọi ngành công nghiệp rượu vang của nó là non trẻ. Mặc dù đã có sự bùng nổ về chất lượng rượu vang Chile xuất hiện ở khắp các tiểu bang trong 30 năm qua, những cây nho đầu tiên của nó đã được trồng vào đầu những năm 1500. Những người nhập cư châu Âu đã mang nhiều giống cây hơn, đặc biệt là từ Bordeaux, đến Chile vào những năm 1800. Cho đến những năm 1990, hầu hết rượu vang của đất nước được tiêu thụ bởi cư dân của nó. Khi các nhà sản xuất rượu vang Chile bắt đầu xuất khẩu nhiều rượu vang hơn, thế giới đã chú ý đến cả chất lượng và giá trị của ngành sản xuất rượu vang Chile.