Cùng tìm hiểu để đọc nhãn một chai rượu vang Ý để có được những gì bạn muốn. Dưới đây là một số mẹo và lời khuyên tuyệt vời để bạn có thể tìm và thưởng thức thêm rượu vang Ý.

Cách đọc nhãn rượu vang Ý

How to read an Italian Wine Label

Các bộ phận của một nhãn rượu vang Ý

Nhãn rượu vang Ý rất đa dạng. May mắn thay, có một bộ thông tin và manh mối cụ thể mà bạn có thể chủ động tìm kiếm để xác định nó là gì. Lần tới khi bạn đang ngơ ngác nhìn vào nhãn rượu vang của Ý, hãy thử xác định các đặc điểm sau:

  • Loại rượu này có thể được xác định thông qua 1 trong ba cách (xem bên dưới)
  • Vùng hoặc tiểu vùng sẽ luôn được đặt bên cạnh cấp phân loại
  • Phân loại (DOCG, DOC, IGT, Vino da Tavola)
  • Tên rượu không bao giờ bên cạnh phân loại và thường chỉ ra rằng rượu là một hỗn hợp nho như trong trường hợp của rượu Super Tuscan.
  • Tên nhà sản xuất Nhà máy rượu vang Ý thường sẽ sử dụng các từ như Tenuta, Azienda, Castello hoặc Cascina trong tên của họ (xem thêm ví dụ bên dưới)