Trong hầu hết các trường hợp, rượu vang Champagne là một cực kỳ phức tạp pha trộn rượu - không chỉ là một sự pha trộn của các giống nho, mà còn là một sự pha trộn của các loại rượu vang từ những vườn nho khắp vùng Champagne của Pháp. Sự pha trộn, được gọi là Cuvée, kết hợp những thế mạnh của mỗi vườn nho. Rượu vang  Champagne cũng là thường một sự pha trộn của các loại rượu vang khác nhau từ loại rượu .
Rượu vang Champagne được làm chủ yếu từ ba giống nho:

  • Pinot Noir (nhiều màu đỏ)

Learn About Pinot Noir | Wine 101 (UPDATED 2020)

  • Pinot Meunier (nhiều màu đỏ liên quan đến Pinot Noir)