1. Cắt giấy bạc dưới môi dưới.
  2. Chèn vít vào giữa nút chai.
  3. Xoay nút chai 6 nửa vòng.
  4. Cần gạt ra từ từ.
  5. Lau sạch bất kỳ tinh thể tartrate hoặc trầm tích bằng khăn ăn.

Đây là một lần nữa trong hình ảnh:

  1. Giữ chai rượu cố định.

2. Cắt ngang mặt trước, mặt sau và mặt trên của giấy bạc. Giữ ngón tay của bạn khỏi lưỡi dao và giấy bạc.

Cut foil below pour spout of bottle

3. Đặt vít vừa ra khỏi trung tâm và chèn, xoay thẳng vào nút chai.