Tất cả bài viết

Đâu là sự khác nhau giữa champagne và sparkling?

Đâu là sự khác nhau giữa champagne và sparkling?

Tất cả loại rượu Champagne đều là rượu vang sủi tăm, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các loại Sparkling đều là Champagne. Vậy đâu là sự khác nhau giữa rượu Champagne...