Tất cả bài viết

Một số dòng rượu Glenrothes được yêu thích

Một số dòng rượu Glenrothes được yêu thích

Rượu whisky của Glenrothes không được tiết lộ về độ tuổi và viết 10, 12 hoặc 18 tuổi trên nhãn mà được phân loại theo năm sản xuất như 1991, 1995, 2001,…Glenrothes Vintage 1998Một sự...

Nguồn gốc lịch sử rượu Glenrothes Vintage

Nguồn gốc lịch sử rượu Glenrothes Vintage

Khác với các dòng rượu mạnh, cay nồng của Glenrothes thì dòng rượu Glenrothes Vintage lại nổi tiếng với nồng độ nhẹ và vị trái cây ngọt ngào, dễ uống. Với định vị sản phẩm...